Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Instytut Pamięci Narodowej

sobota,

Instytut Pamięci Narodowej

19 stycznia 1999 roku powołano Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Aktualnie siedziba IPN mieści się przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. Instytut posiada jedenaście oddziałów (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Dodatkowo w siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN (Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Radom).

Zadania IPN

 • gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.;
 • prowadzenie badań naukowych,
 • działalność w zakresie edukacji publicznej,
 • poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • upamiętnianie historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.

Struktura Instytutu

 • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Biuro Lustracyjne,
 • Archiwum IPN,
 • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
 • Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,
 • Biuro Edukacji Narodowej,
 • Biuro Badań Historycznych.

Osoby sprawujące urząd Prezesa IPN

 • Leon Kieres (30 czerwca 2000 – 29 grudnia 2005),
 • Janusz Kurtyka (29 grudnia 2005 – 10 kwietnia 2010),
 • p.o. Franciszek Gryciuk (10 czerwca 2010 – 28 czerwca 2011),
 • Łukasz Kamiński (28 czerwca 2011 – 22 lipca 2016),
 • Jarosław Szarek (22 lipca 2016 – ?).
Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna