Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Franciszek Wład

czwartek,

Franciszek Wład

Dziś mija rocznica urodzin generała brygady Wojska Polskiego, bohatera bitwy nad Bzurą.

Franciszek Seweryn Wład urodził się 17 października 1888 w Otyni niedaleko Kołomyi. Ukończył Korpus Kadetów w Koszycach. W 1907 roku rozpoczął służbę w Armii Austro-Węgier. Podczas pierwszej wojny światowej dostał się do rosyjskiej niewoli. Trafił na Syberię. Po ucieczce przedostał się do Anglii przez Chiny, Japonię i Stany Zjednoczone. Po wymianie jeńców w 1916 roku powrócił do służby. Walczył na froncie włoskim. Służbę w Armii Austro-Węgier zakończył w stopniu kapitana.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wspólnie z towarzyszem broni z frontu włoskiego Tadeuszem Kutrzebą wstąpił do Wojska Polskiego. Jako doświadczony oficer został skierowany do pracy w Sztabie Generalnym. W czasie walk o granice Rzeczypospolitej był oficerem sztabowym. Studiował we francuskiej École supérieure de guerre w Paryżu. Po jego ukończeniu otrzymał przydział do Oddziału III Sztabu Generalnego. Po przewrocie majowym służył w jednostkach piechoty. W 1932 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził 14. Dywizją Piechoty w składzie Armii „Poznań”. Jednostka ta miała opinię jednej z najlepszych w kraju. W pierwszych dniach bitwy nad Bzurą żołnierze generała Włada rozbili niemiecką 30 Dywizję Piechoty. Później na skutek przewagi sił przeciwnika sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu. 14. Dywizja poniosła znaczne straty i uległa rozproszeniu. 17 września generał Wład wraz ze sztabem i resztkami 58. Pułku Piechoty próbował przeprawić się przez rzekę Bzurę. Pod ostrzałem artylerii generał został śmiertelnie ranny w głowę. Zmarł 18 września 1939 w gajówce Januszew.

Operacja lotnicza „Most 2”

Operacja lotnicza „Most 2”

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Józef Ratajczak

Józef Ratajczak

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna