Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Franciszek Wład

czwartek,

Franciszek Wład

Dziś mija rocznica urodzin generała brygady Wojska Polskiego, bohatera bitwy nad Bzurą.

Franciszek Seweryn Wład urodził się 17 października 1888 w Otyni niedaleko Kołomyi. Ukończył Korpus Kadetów w Koszycach. W 1907 roku rozpoczął służbę w Armii Austro-Węgier. Podczas pierwszej wojny światowej dostał się do rosyjskiej niewoli. Trafił na Syberię. Po ucieczce przedostał się do Anglii przez Chiny, Japonię i Stany Zjednoczone. Po wymianie jeńców w 1916 roku powrócił do służby. Walczył na froncie włoskim. Służbę w Armii Austro-Węgier zakończył w stopniu kapitana.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wspólnie z towarzyszem broni z frontu włoskiego Tadeuszem Kutrzebą wstąpił do Wojska Polskiego. Jako doświadczony oficer został skierowany do pracy w Sztabie Generalnym. W czasie walk o granice Rzeczypospolitej był oficerem sztabowym. Studiował we francuskiej École supérieure de guerre w Paryżu. Po jego ukończeniu otrzymał przydział do Oddziału III Sztabu Generalnego. Po przewrocie majowym służył w jednostkach piechoty. W 1932 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził 14. Dywizją Piechoty w składzie Armii „Poznań”. Jednostka ta miała opinię jednej z najlepszych w kraju. W pierwszych dniach bitwy nad Bzurą żołnierze generała Włada rozbili niemiecką 30 Dywizję Piechoty. Później na skutek przewagi sił przeciwnika sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu. 14. Dywizja poniosła znaczne straty i uległa rozproszeniu. 17 września generał Wład wraz ze sztabem i resztkami 58. Pułku Piechoty próbował przeprawić się przez rzekę Bzurę. Pod ostrzałem artylerii generał został śmiertelnie ranny w głowę. Zmarł 18 września 1939 w gajówce Januszew.

Turniej techników informatyków
Android software development kit

Android software development kit

Szkolenie technologów CNC

Szkolenie technologów CNC

Blue Gene/P

Blue Gene/P

Akcja poboru krwi

Akcja poboru krwi

Bitwa pod Chocimiem

Bitwa pod Chocimiem

Bronisław Żelkowski

Bronisław Żelkowski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna