Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

piątek,

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

„W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty…”

–– ustawa z dnia 29 września 2017 roku.

12 lipca po raz drugi obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu 2017 roku. Symboliczna data nawiązuje do pacyfikacji świętokrzyskiej wsi Michniów. W dniach 12-13 lipca 1943 roku mieszkańcy tej miejscowości zostali w okrutny sposób wymordowani, a ich domostwa spalone.

„Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów”

–– uzasadnienie ustawy.

Okupanci niemieccy i ich kolaboranci w latach 1939–1945 spacyfikowali ponad 800 wsi. Krwawo w historii polskiej wsi zapisała się tzw. Rzeź Wołyńska – nacjonaliści ukraińscy z UON i UPA w bestialski sposób wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Brutalność i liczba ofiar pacyfikacji w Polsce często przewyższała znane na świecie miejsca kaźni w Lidicach i Oradour-sur-Glane.

„Dla ocalenia od zapomnienia i upamiętnienia zasług polskiej wsi w walce z okupantami, jej patriotycznej postawy i okrutnych cierpień w czasie II wojny światowej powinien zostać ustanowiony Dzień Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi”

–– uzasadnienie ustawy.

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Działo pancerne „Chwat”

Działo pancerne „Chwat”

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna