Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

sobota,

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. (…) W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni”–– Lech Kaczyński, list do Rodzin Katyńskich, 3 kwietnia 2010.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR rozstrzelano co najmniej 21 768 obywateli Polski. Wykonawcą zbrodni była radziecka policja polityczna NKWD. Ofiary zabijano strzałami w tył głowy z broni krótkiej. Przez pięćdziesiąt lat władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Latami propaganda sowiecka i peerelowska głosiły, że sprawcami zbrodni katyńskiej byli Niemcy.

Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku, tysiące żołnierzy znalazło się w niewoli sowieckiej. Oficerowie zostali przekazani NKWD. NKWD zatrzymywało także również funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji mundurowych. Radziecka policja polityczna aresztowała również kilka tysięcy osadników wojskowych, ziemian, fabrykantów i urzędników. Większość ofiar zbrodni przetrzymywano w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Na dokumentach związanych z decyzją o wymordowaniu polskich jeńców znajdują się m.in. podpisy najważniejszych przedstawicieli władz ZSRR – Stalina, Berii, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. Polskich obywateli uśmiercano w wielu miejscach, symbolem sowieckiego ludobójstwa stał się Katyń – miejscowość pod Smoleńskiem.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej w 2007 roku. Jego celem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia to rocznica opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Czterdzieści siedem lat później ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu część dokumentów związanych ze zbrodnią.

Technik informatyk E.12
Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Wycieczka do Bawarii na mapie

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna