Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bohdan Górski

środa,

Bohdan Górski

Dziś mija rocznica urodzin uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficera polskiego ruchu oporu.

Bohdan Górski urodził się 9 października 1894 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W 1915 roku ochotniczo wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 6. Pułku Piechoty Legionów. Walczył m.in. pod Kostiuchówką. 8 marca 1916 roku zgłosił się na ochotnika do patrolu rozpoznawczego. Podczas wykonywania zadania został ranny i trafił do niewoli. Pod koniec 1917 roku wstąpił do I Korpusu Polskiego generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Uczestniczył w walkach z bolszewikami o Wilno i w wyprawie kijowskiej. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. Służył w jednostkach piechoty, otrzymywał kolejne awanse. W 1938 roku uzyskał stopień majora.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził batalionem 25. Pułku Piechoty. Trafił do niewoli, jednak szybko zbiegł i powrócił w rodzinne strony. W październiku 1939 roku wstąpił do Służby Zwycięstwa Polsce. Wkrótce został członkiem Sztabu Okręgu Łódzkiego Związku Walki Zbrojnej. Był szefem Oddziału III Operacyjno-Wyszkoleniowego. Wiosną 1940 roku objął obowiązki komendanta Inspektoratu Sieradzko-Wieluńskiego obejmującego powiaty: łaski, sieradzki, wieluński. Tereny te włączono do III Rzeszy i praca konspiracyjna była wyjątkowo trudna i niebezpieczna.

Wielokrotnie w ramach obowiązków służbowych jeździł do Generalnego Gubernatorstwa. 21 października 1942 roku niemieccy strażnicy graniczni zakwestionowali jego podrobione dokumenty. Podczas próby ucieczki został ciężko ranny. Zmarł 23 października w szpitalu w Pabianicach.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna