}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Antoni Bogusławski

czwartek,

Antoni Bogusławski

Dokładnie sto trzydzieści lat temu urodził się podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, literat, sprawozdawca sportowy Polskiego Radia, jeden z pionierów polskiego komiksu.

Antoni Jan Bogusławski urodził się 28 listopada 1889 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego pradziad w czasie powstania listopadowego dowodził dywizją i po jego upadku trafił na zesłanie w głąb Rosji. Antoni Bogusławski był uczniem gimnazjum rosyjskiego w Warszawie. W 1905 roku został aresztowany za kierowanie strajkiem szkolnym. W czasach szkolnych działał w Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość” (Pet) oraz Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W 1908 roku opublikowano jego wiersz „Mój kraj”. Był to jego debiut literacki. W 1909 roku ponownie został aresztowany. Tym razem zmuszono go do opuszczenia kraju bez prawa powrotu.

Wyjechał do Francji i ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Montpellier. Przez kilka miesięcy wykładał na kursach dla cudzoziemców. Po wybuchu pierwszej wojny światowej opuścił Francję i został kierownikiem kijowskiego biura Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W 1915 roku trafił do szkoły junkrów kawalerii w Jelizawietgradzie. W latach 1917–1918 służył w I Korpusie Polskim w Rosji.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. W 1919 roku uczestniczył w I Kursie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. Za zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku. Równolegle rozwijał twórczość literacką i dziennikarską. Współpracował z kilkoma pismami, także z „Płomyczkiem” i „Płomykiem” kierowanymi do dzieci. Wydał kilka zbiorów poezji, bajek dla dzieci oraz innych utworów literackich. Był autorem tekstów do piosenek. Zajmował się także tłumaczeniem książek na język polski. Od 1927 roku pracował jako dziennikarz radiowy, gdzie prowadził relacje z wydarzeń sportowych.

Był jednym z pierwszych twórców polskiego komiksu. Na podstawie jego scenariusza powstała seria „Pan Hilary i jego przygody” narysowana przez Kamila Mackiewicza. Latem 1926 roku na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” ukazał się jej pierwszy odcinek. Bohaterem komiksu był kresowy zamożny posiadacz ziemski upodobniony przez rysownika do znanej z książek Sienkiewicza postaci Zagłoby.

Podczas kampanii wrześniowej służył w Wojskowym Instytucie Naukowo-Oświatowym. 17 września opuścił Polskę i przez Rumunię, Jugosławię i Włochy przedostał się do Francji. Został pracownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych w Paryżu. Po upadku Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie objął stanowisko szefa Kwatery Prasowej w Gabinecie Naczelnego Wodza.

Po zakończeniu wojny pozostał w Wielkiej Brytanii. Publikował liczne artykuły w prasie emigracyjnej. Napisał kilka powieści i wydał cztery zbiory poetyckie. Często poruszał tematykę patriotyczną i wojskową. Aktywnie działał w organizacjach polonijnych. Zmarł 31 sierpnia 1956 roku w Londynie.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna