Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich

wtorek,

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich w rocznicę swojego zwycięstwa pod Hrebionką obchodził święto pułkowe.

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich został sformowany 1 listopada 1918 roku w Warszawie. Szwadrony tworzono także w wyznaczonych miastach – Łomży, Mławie, Płocku, Włocławku, Białymstoku i Koninie. Jednostka kontynuowała tradycje 4 Pułku Ułanów Królestwa Polskiego – stąd pochodzą chabrowo-białe barwy oddziału. Pierwsza próba utworzenia 4 Pułku Ułanów miała miejsce wiosną 1918 roku. Generał Józef Dowbor-Muśnicki wydał rozkaz sformowania jednostki w ramach I Korpusu Polskiego w Rosji, jednak w maju Korpus został rozbrojony i pułk nie powstał.

Już na początku 1919 roku nowo sformowana jednostka wzięła udział w walkach wojny polsko-ukraińskiej w rejonie Lwowa. W maju pułk uzupełnił składy w Białymstoku i jako pierwsza większa polska jednostka przekroczył linię rzeki Niemen. Na pamiątkę tego wydarzenia do nazwy pułku dołączono słowo „Zaniemeńskich”. Jednostka wzięła udział w jednej z pierwszych polskich operacji wojskowych podczas wojny polsko-bolszewickiej – zajęciu Wilna w kwietniu 1919 roku.

Podczas letniej ofensywy bolszewickiej w 1920 roku 4 Pułk Ułanów prowadził działania opóźniające i stoczył wiele walk. Najbardziej znana z nich to szarża pod Hrebionką, gdzie oddział rozbił trzy pułki piechoty Armii Czerwonej. W ramach odwrotu jednostka dotarła na przedpola Warszawy. 15 sierpnia 1920 roku razem z innymi polskimi oddziałami ruszyła do kontrofensywy. Podczas dwudziestolecia międzywojennego 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich stacjonował w Wilnie. Jako dowódca szwadronu W jednostce służył Zygmunt Szendzielarz, późniejszy „Łupaszko”.

W kampanii wrześniowej 4 Pułk znajdował się w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii. Mimo wcześniejszej gotowości do działania dopiero 30 sierpnia wyruszył pociąg transportujący ułanów na miejsce koncentracji w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W pierwszych dniach walki jednostka osłaniała Piotrków Trybunalski. 8 września 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich starł się z niemiecką pancerną 1 Dywizją Lekką. Po godzinie walk Niemcy zostali odparci. Polacy bronili się do wieczora, niszcząc kolejne czołgi przeciwnika.

9 września ułani z Wilna osłaniali odwrót oddziałów piechoty oraz bronili przeprawy przez Wisłę pod Maciejowicami. Po utracie wszystkich dział przeciwpancernych musieli ustąpić. Podczas nocnej przeprawy przez Wisłę w rejonie Magnuszewa jednostka poniosła duże straty. Zatopiono ciężką broń, wielu żołnierzy i koni utonęło. Rozproszony oddział został zreorganizowany nad Wieprzem. Z oryginalnej formacji pozostało tylko dowództwo pułku i jeden szwadron. Dołączyły do nich inne ocalałe oddziały z Wileńskiej Brygady Kawalerii. Łącznie zebrano pięć szwadronów i kilka czołgów z 61 Kompanii Czołgów Rozpoznawczych.

Improwizowana jednostka weszła w skład Grupy Operacyjnej Kawalerii generała Władysława Andersa i brała udział w kolejnych walkach. 24 września nastąpiła próba przedostania się na Węgry. Dwa dni później 4 Pułk przebił się przez szosę Lwów-Przemyśl, jednak został powstrzymany przez Armię Czerwoną. Ułani nie mieli amunicji i byli śmiertelnie zmęczeni. 27 września koło Medyki żołnierze 4 Pułku złożyli broń i dostali się do niewoli niemieckiej.

Tradycje 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich kontynuował 3 Mazurski Batalion Rozpoznawczy im. płk. Jana Hipolita Kozietulskiego stacjonujący w Giżycku. Obecnie pułkowe tradycje kontynuuje 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy im. pułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z Lidzbarka Warmińskiego.

Wacław Pijanowski

Wacław Pijanowski

Stanisław Malczyk

Stanisław Malczyk

Powstanie czortkowskie

Powstanie czortkowskie

Zdzisław Sroczyński

Zdzisław Sroczyński

Franciszek Gruszka

Franciszek Gruszka

Leopold Świkla

Leopold Świkla

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna