Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

1400: Uniwersytet Jagielloński

piątek,

1400: Uniwersytet Jagielloński

W 1364 roku dzięki staraniom króla Kazimierza III Wielkiego w Krakowie powstał uniwersytet. Jego pierwsza nazwa to Studium Generale. Śmierć króla w 1370 roku doprowadziła do zaniechania działalności krakowskiej uczelni.

Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło już w latach dziewięćdziesiątych XIV wieku próbowali przywrócić działalność akademii. Dzięki staraniom Jadwigi w 1397 roku papież Bonifacy IX udzielił pozwolenia na wykładanie teologii. Teologia była wówczas „koroną nauk” – Akademia Krakowska stanęła na równi z innymi uczelniami europejskimi.

W swoim testamencie królowa zapisała cały majątek na odnowienie uniwersytetu. Wypełniając wolę swojej zmarłej żony, Władysław Jagiełło rozpoczął nowy rozdział w historii krakowskiej uczelni. 22 lipca 1400 roku przekazał budynek na kolegium uniwersyteckie, dwa dni później odbyły się pierwsze wykłady akademickie, a 26 lipca król wystawił przywilej dla uniwersytetu. Odnowiona akademia wchodziła w okres swojego największego rozkwitu.

Kilka wieków później, w 1817 roku, uczelnia przyjęła nazwę Uniwersytet Jagielloński, podkreślając zasługi swoich odnowicieli.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna