Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

1400: Uniwersytet Jagielloński

piątek,

1400: Uniwersytet Jagielloński

W 1364 roku dzięki staraniom króla Kazimierza III Wielkiego w Krakowie powstał uniwersytet. Jego pierwsza nazwa to Studium Generale. Śmierć króla w 1370 roku doprowadziła do zaniechania działalności krakowskiej uczelni.

Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło już w latach dziewięćdziesiątych XIV wieku próbowali przywrócić działalność akademii. Dzięki staraniom Jadwigi w 1397 roku papież Bonifacy IX udzielił pozwolenia na wykładanie teologii. Teologia była wówczas „koroną nauk” – Akademia Krakowska stanęła na równi z innymi uczelniami europejskimi.

W swoim testamencie królowa zapisała cały majątek na odnowienie uniwersytetu. Wypełniając wolę swojej zmarłej żony, Władysław Jagiełło rozpoczął nowy rozdział w historii krakowskiej uczelni. 22 lipca 1400 roku przekazał budynek na kolegium uniwersyteckie, dwa dni później odbyły się pierwsze wykłady akademickie, a 26 lipca król wystawił przywilej dla uniwersytetu. Odnowiona akademia wchodziła w okres swojego największego rozkwitu.

Kilka wieków później, w 1817 roku, uczelnia przyjęła nazwę Uniwersytet Jagielloński, podkreślając zasługi swoich odnowicieli.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna