Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

środa,

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

W 2002 roku przez Międzynarodowa Organizacja Pracy afiliowana przy ONZ ustanowiła Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień ten obchodzony jest 12 czerwca.

Według danych UNICEF (z 2015 roku) w skali świata do pracy jest zmuszanych 150 milionów dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Największe natężenie tego zjawiska występuje w krajach, gdzie dochód na osobę jest bardzo niski. W wielu miejscach praca dzieci jest społecznie akceptowana.

W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci obchodzony jest od 2004 roku. Wtedy do Kodeksu Pracy dodano nowelizację – jeśli pracodawca chce zatrudnić osobę, która nie ukończyła 16 lat, musi wystąpić o zgodę do inspekcji pracy.

W pewnym stopniu problem pracy dzieci dotyczy też naszego kraju. Zgodnie z tradycją, w Polsce niektóre dzieci mieszkające na wsi od najmłodszych lat pomagają rodzicom w pracach w gospo­darstwie i na polu. Niestety, często kończy się to wypadkami. W niewielkiej skali, polskie dzieci bywają też przymuszane do żebractwa.

Technik informatyk E.12
Dzień polskiej żywności

Dzień polskiej żywności

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

System Xenix

System Xenix

Antoni Głowacki

Antoni Głowacki

Windows 95

Windows 95

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna