Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

środa,

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

W 2002 roku przez Międzynarodowa Organizacja Pracy afiliowana przy ONZ ustanowiła Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień ten obchodzony jest 12 czerwca.

Według danych UNICEF (z 2015 roku) w skali świata do pracy jest zmuszanych 150 milionów dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Największe natężenie tego zjawiska występuje w krajach, gdzie dochód na osobę jest bardzo niski. W wielu miejscach praca dzieci jest społecznie akceptowana.

W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci obchodzony jest od 2004 roku. Wtedy do Kodeksu Pracy dodano nowelizację – jeśli pracodawca chce zatrudnić osobę, która nie ukończyła 16 lat, musi wystąpić o zgodę do inspekcji pracy.

W pewnym stopniu problem pracy dzieci dotyczy też naszego kraju. Zgodnie z tradycją, w Polsce niektóre dzieci mieszkające na wsi od najmłodszych lat pomagają rodzicom w pracach w gospo­darstwie i na polu. Niestety, często kończy się to wypadkami. W niewielkiej skali, polskie dzieci bywają też przymuszane do żebractwa.

Amazon Kindle

Amazon Kindle

Wanda Modlibowska

Wanda Modlibowska

Jan Sztolcman

Jan Sztolcman

Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej

Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej

MS Office na osi czasu

MS Office na osi czasu

Microsoft Office 97

Microsoft Office 97

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna