Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Szarża pod Arcelinem

czwartek,

Szarża pod Arcelinem

Arcelin to wieś niedaleko Płońska położona ponad 70 kilometrów na północny zachód od Warszawy. 17 sierpnia 1920 roku w tym miejscu doszło do bitwy, w której pułk polskiej kawalerii starł się z sowieckimi oddziałami z 18. Dywizji Strzelców. Wielokrotna przewaga bolszewików na nic się nie zdała – zostali całkowicie rozbici.

Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego był okrzepniętą w bojach jednostką. Został utworzony w 1918 roku z inicjatywy oficerów byłego 1 Pułku Ułanów Legionowych Polskich. Jednostka brała udział w walkach z Ukraińcami w 1919 oraz w wyprawie wileńskiej w tym samym roku. W 1920 roku oddział liczył 450 ludzi.

17 sierpnia Płońska broniły dwa polskie pułki kawalerii. 201 Pułk Szwoleżerów został poważnie zagrożony rozbiciem przez naciskającą sowiecką piechotę. W tym samym czasie 1 Pułk Szwoleżerów został otoczony z trzech stron. Żeby uniknąć całkowitego okrążenia, padł rozkaz do wycofania. Wychodząc z okrążenia, pułk majora Jerzego Grobickiego natknął się na piechotę bolszewicką nacierającą na 201 pułk. Dowódca zarządził szarżę. Francuski major de Mazarat towarzyszący polskim ułanom jako doradca-obserwator protestował – uważał, że atak nie ma żadnych szans.

Kawalerzyści z 1 pułku mieli do pokonania 2 kilometry na otwartej przestrzeni. Wzniecone przez konie tumany kurzu osłoniły ułanów przed ogniem z karabinów maszynowych. Sowieccy dowódcy nie byli w stanie oszacować liczby nacierających żołnierzy. Z obłoków kurzu wyłoniły się polskie lance i szable. Większość bolszewików ogarnęła panika, próbowali uciekać, ze strachu przed ostrzami padali na ziemię lub stali z podniesionymi rękoma. Szybko ucichła strzelanina, ostatni szwadron napotykał tylko poddających się żołnierzy sowieckich.

W wyniku szarży Pierwszego Pułku Szwoleżerów ginie 200 Rosjan, ponad 800 dostaje się do niewoli. Według niektórych źródeł grupa jeńców liczyła 1600 żołnierzy. Polskie straty to 25 zabitych i rannych.

Po szarży, podczas wizyty generała Władysława Sikorskiego, pięciu kawalerzystów odznaczono krzyżami Virtuti Militari.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna