Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stefan Bryła

poniedziałek,

Stefan Bryła

3 grudnia 1943 w Warszawie hitlerowcy rozstrzelali inżyniera Stefana Bryłę – pioniera spawania konstrukcji stalowych.

Urodził się 17 sierpnia 1886 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie. W 1909 roku uzyskał stopień doktora, a rok później doktora habilitowanego. Kontynuował naukę za granicą – na politechnice w Charlottenburgu koło Berlina, École des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz na University of London. Pracował na budowach w wielu państwach: Niemczech, Francji, Anglii, Kanadzie, USA. W 1918 roku brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył w obronie Warszawy.

Wykładał budownictwo mostów na Politechnice Lwowskiej oraz budownictwo na Politechnice Warszawskiej. W 1928 roku opracował pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie dla Ministerstwa Robót Publicznych. Były one wzorem dla innych krajów. Był autorem i konsultantem wielu projektów powstałych na drodze spawania konstrukcji stalowych oraz teoretykiem spawalnictwa o międzynarodowym uznaniu. Napisał około 250 publikacji.

Wybrane konstrukcje Stefana Bryły

  • budynki Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;
  • budynek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie o wysokości 9 kondygnacji;
  • pierwszy na świecie drogowy spawany most na rzece Słudwi w Maurzycach;
  • budynek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi o wysokości 8 kondygnacji;
  • gmach Urzędu Skarbowego w Katowicach o wysokości 14 kondygnacji;
  • budynek Towarzystwa „Prudential” w Warszawie o wysokości 17 kondygnacji.

Okres okupacji

Już od 1939 roku był dziekanem tajnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Znalazł się w strukturach podziemnego państwa polskiego. Był szefem komórki Robót Publicznych i Odbudowy w Biurze Delegata Rządu na Kraj. Opracował plan powojennej odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych. Jako specjalista stworzył instrukcję „Jak niszczyć stalowe mosty” dla Kedywu Armii Krajowej. W listopadzie 1943 rok za prowadzenie tajnego nauczania został aresztowany z całą rodziną. Zginął 3 grudnia w ulicznej egzekucji przeprowadzonej w odwecie za atak na niemieckie samochody policyjne.

Czytaj więcej na naszej stronie…

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna