Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

poniedziałek,

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Corocznie 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

„Kto poniża, sam jest niski”

–– Antoine de Saint-Exupéry.

Obchody święta mają przybliżyć społeczeństwu problemy osób niepełnosprawnych i podkreślić konieczność podejmowania działań na rzecz lepszej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ważne jest zwalczanie stereotypów i uprzedzeń. Częstą tematyką obchodów są bariery architektoniczne. Na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego przyjęto Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, w myśl której osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Pokrewne święta

 • Międzynarodowy Dzień Inwalidów – trzecia niedziela marca;
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych – ostatnia niedziela września;
 • Święta niewidomych:

  • Międzynarodowy Dzień Białej Laski – 15 października;
  • Światowy Dzień Wzroku – drugi czwartek października;
  • 4 stycznia w rocznicę urodzin twórcy alfabetu dla niewidomych Louisa Braille’a;
  • 13 listopada w dzień urodzin założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu Valentina Haüya.
Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna