Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

poniedziałek,

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Corocznie 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

„Kto poniża, sam jest niski”

–– Antoine de Saint-Exupéry.

Obchody święta mają przybliżyć społeczeństwu problemy osób niepełnosprawnych i podkreślić konieczność podejmowania działań na rzecz lepszej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ważne jest zwalczanie stereotypów i uprzedzeń. Częstą tematyką obchodów są bariery architektoniczne. Na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego przyjęto Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, w myśl której osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Pokrewne święta

 • Międzynarodowy Dzień Inwalidów – trzecia niedziela marca;
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych – ostatnia niedziela września;
 • Święta niewidomych:

  • Międzynarodowy Dzień Białej Laski – 15 października;
  • Światowy Dzień Wzroku – drugi czwartek października;
  • 4 stycznia w rocznicę urodzin twórcy alfabetu dla niewidomych Louisa Braille’a;
  • 13 listopada w dzień urodzin założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu Valentina Haüya.
Netscape Navigator

Netscape Navigator

Krajowy Klaster Linuksowy

Krajowy Klaster Linuksowy

Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Microsoft Narrator

Microsoft Narrator

Marian Duryasz

Marian Duryasz

Cathode-Ray Tube Amusement Device

Cathode-Ray Tube Amusement Device

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna