Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kapitan Józef Kowalski

piątek,

Kapitan Józef Kowalski

Kapitan Józef Kowalski (1900-2013) był najdłużej żyjącym weteranem wojny polsko-bolszewickiej. Urodził się 2 lutego 1900 roku w Wicyniu na Podolu.

W 1920 roku służył w 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Jego jednostka 31 sierpnia 1920 roku brała udział w walkach pod Komarowem niedaleko Zamościa. W ostatniej wielkiej bitwie kawaleryjskiej w historii Europy Polacy rozbili oddziały sowieckiej 1 Armii Konnej Budionnego.

W latach dwudziestych ubiegłego wieku Józef Kowalski skończył szkołę oficerską w Grudziądzu. Później w rodzinnej wsi zajął się rolnictwem. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i wziął udział w kampanii wrześniowej. Był żołnierzem pułku artylerii. Podczas okupacji trafił do niemieckiego obozu pracy, udało mu się stamtąd uciec.

Po drugiej wojnie światowej razem z rodziną osiedlił się w Przemysławiu pod Krzeszycami. Do 1993 roku uprawiał gospodarstwo rolne. Był znanym i szanowanym hodowcą koni wierzchowych. W wieku dziewięćdziesięciu trzech lat stan zdrowia nie pozwolił mu na dalszą pracę na gospodarce. Swoją ziemię przekazał Skarbowi Państwa i zamieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Tam zmarł 7 grudnia 2013 roku w wieku 113 lat.

QR Code
Technik informatyk E.12
Zygmunt Rumel

Zygmunt Rumel

Thomas Kurtz - twórca języka BASIC

Thomas Kurtz - twórca języka BASIC

Heinrich Hertz

Heinrich Hertz

Niestrudzony kronikarz polskiego folkloru

Niestrudzony kronikarz polskiego folkloru

Nasza szkoła Mistrzem Rejonu!

Nasza szkoła Mistrzem Rejonu!

Nasi uczniowie w finale wojewódzkim

Nasi uczniowie w finale wojewódzkim

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna