Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Stanek

czwartek,

Józef Stanek

6 grudnia 1916 roku urodził się męczennik II wojny światowej, kapelan zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego Józef Stanek.

Po zdaniu matury Józef Stanek wstąpił do pallotyńskiego nowicjatu w Sucharach nad Notecią. W 1937 roku rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Podczas wojny obronnej w 1939 roku po ewakuacji seminarium klerycy z Ołtarzewa dostali się w sowieckie ręce. Józef Stanek zdołał uciec z obozu przejściowego i na krótko powrócił w rodzinne strony. Później kontynuował naukę w seminarium. W 1941 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a także rozpoczął studia na tajnych kompletach na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dusz pasterz w Warszawie.

Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w powstaniu warszawskim. Odgrywał rolę kapelana, także w szpitalach powstańczych. W drugiej połowie sierpnia został skierowany do pracy kapelańskiej i duszpasterskiej w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska” na Czerniakowie. Odprawiał msze i niósł duchową pomoc i nadzieję walczącym i rannym żołnierzom. Kilka dni przed śmiercią zrezygnował z oferowanej mu możliwości przeprawy pontonowej na drugą stronę Wisły.

Podczas pacyfikacji Czerniakowa dostał się w ręce esesmanów z 36 Dywizji Grenadierów SS Dirlewanger. Zginął 23 września bestialsko zamordowany przez powieszenie. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

QR Code
Technik informatyk E.12
Jan Borysewicz „Krysia”

Jan Borysewicz „Krysia”

Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Kazimierz Osuchowski

Kazimierz Osuchowski

Yahoo!

Yahoo!

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna