Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Stanek

czwartek,

Józef Stanek

6 grudnia 1916 roku urodził się męczennik II wojny światowej, kapelan zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego Józef Stanek.

Po zdaniu matury Józef Stanek wstąpił do pallotyńskiego nowicjatu w Sucharach nad Notecią. W 1937 roku rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Podczas wojny obronnej w 1939 roku po ewakuacji seminarium klerycy z Ołtarzewa dostali się w sowieckie ręce. Józef Stanek zdołał uciec z obozu przejściowego i na krótko powrócił w rodzinne strony. Później kontynuował naukę w seminarium. W 1941 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a także rozpoczął studia na tajnych kompletach na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dusz pasterz w Warszawie.

Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w powstaniu warszawskim. Odgrywał rolę kapelana, także w szpitalach powstańczych. W drugiej połowie sierpnia został skierowany do pracy kapelańskiej i duszpasterskiej w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska” na Czerniakowie. Odprawiał msze i niósł duchową pomoc i nadzieję walczącym i rannym żołnierzom. Kilka dni przed śmiercią zrezygnował z oferowanej mu możliwości przeprawy pontonowej na drugą stronę Wisły.

Podczas pacyfikacji Czerniakowa dostał się w ręce esesmanów z 36 Dywizji Grenadierów SS Dirlewanger. Zginął 23 września bestialsko zamordowany przez powieszenie. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Technik informatyk E.12
Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Wycieczka do Bawarii na mapie

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna