Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

34 Pułk Piechoty

piątek,

34 Pułk Piechoty

Dokładnie sto lat temu sformowano 34 Pułk Piechoty. Jednostka powstała na bazie 2 pułku piechoty Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) wzmocnionego członkami Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ochotnikami z Podlasia.

1 listopada 1918 roku polskie władze wojskowe skierowały do Dęblina majora Aleksandra Jerzego Narbutt-Łuczyńskiego z niewielkim oddziałem. Przejął on z rąk Austriaków twierdzę Dęblin. Rozkazem Sztagu Generalnego z 7 grudnia 1918 roku major Łuczyński otrzymał zadanie sformowania 34 Pułku Piechoty. Jako kadrę oficerską oddelegowano 36 byłych carskich oficerów z Dowództwa Okręgu Generalnego – Lublin. Żołnierze jednostki otrzymali włoskie i austriackie karabiny oraz niemieckie mundury z dęblińskiej twierdzy.

W styczniu 1919 roku jednostka weszła w skład poleskiej grupy operacyjnej generała Antoniego Listowskiego. 34 Pułk Piechoty brał udział w walkach z bolszewikami. Podczas sowieckiej ofensywy w 1920 roku, na początku sierpnia, pod Jabłonką pułk został rozbity. Utracono 75% stanu osobowego. Trzystu spośród ocalałych żołnierzy dołączyło do XVIII Brygady Piechoty w okolicach Wyszkowa. Przystąpiono do reorganizacji Pułku.

34 Pułk

10 września 1920 roku w Białej Podlaskiej 34 Pułk otrzymał ufundowany przez mieszkańców ziemi podlaskiej sztandar. 4 grudnia 1920 roku Józef Piłsudski „za wierną, wytrwałą i niezłomną służbę bojową oraz niczym nieugięty hart ducha” udekorował chorągiew jednostki Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Za wojnę polsko-bolszewicką ponad czterdziestu żołnierzy 34 Pułku otrzymało Krzyże Srebrne Orderu Virtuti Militari.

W okresie międzywojennym 34 Pułk wchodził w skład 9 Dywizji Piechoty i stacjonował w Białej Podlaskiej. W momencie rozpoczęcia drugiej wojny światowej jednostka była częścią odwodu Armii Pomorze. 1 września podczas marszu w rejon Piły-Młyna żołnierze 34 Pułku nad rzeką Brdą napotkali oddziały Wehrmachtu. Stoczono szereg walk w rejonie Pruszcza, Bagienicy i Gostycyna. Drugiego dnia wojny formacja brała udział w natarciu macierzystej dywizji w kierunku na Sokole-Kuźnicę (kilkadziesiąt kilometrów na północ od Bydgoszczy). 3 września po ciężkich walkach w pobliżu Terespola Pomorskiego jednostka przestała istnieć – większość żołnierzy znalazła się w niemieckiej niewoli. Dowódca pułku podpułkownik Wacław Budrewicz został dwukrotnie ranny. Przewieziono go do szpitala w Brześciu nad Bugiem. Po wkroczeniu Sowietów został zamordowany.

Technik informatyk E.12
Stawiam na wołowinę

Stawiam na wołowinę

James Gosling

James Gosling

Apple Store

Apple Store

Dzień Dobrych Uczynków

Dzień Dobrych Uczynków

Polska flaga nad Monte Cassino

Polska flaga nad Monte Cassino

Peter Grünberg

Peter Grünberg

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna