SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Podręczniki - klasa VII

Lp

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

Język
polski

„Nowe słowa na start” Podręcznik do klasy VII - wydawnictwo Nowa Era;

Zeszyt ćwiczeń; „Nowe słowa na start”;

Język
angielski

„ Evolution plus 1” - Nick Beare;

Zeszyt ćwiczeń - „ Evolution plus 1” - Nick Beare; wydawnictwo Macmillan

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa VII” - Stanislaw Roszak ,Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow  

Zeszyt ćwiczeń; Wczoraj i dziś. Klasa VII  

numer dopuszczenia:. 877/4/2017

Wiedza o społeczeństwie

kl 7 „Dziś i jutro”; - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski; wydawnictwo Nowa Era;  
numer dopuszczenia: 874/2017

Geografia

Planeta Nowa” klasa VII  - Roman Malarz,Maria Szubert Tomasz RachwaL

Zeszyt ćwiczeń;Planeta Nowa” klasa VII ;

nr dop. 906/3/2017

Biologia

„Puls życia” - Biologia dla klas 5-8 szkoły podstawowej -Anna Zdziennicka; wydawnictwo Nowa Era;

„Puls życia” klasa VII - ćwiczenia

 

Chemia

"Chemia Nowej Ery 7" wydawnictwo Nowa Era;  

Zeszyt ćwiczeń;Chemia Nowej Ery 7” wydawnictwo Nowa Era;

Fizyka

"Spotkanie z fizyką 7" wydawnictwo Nowa Era;  

Zeszyt ćwiczeń;Spotkanie z fizyką 7" wydawnictwo Nowa Era;

Matematyka

"Matematyka z kluczem. Klasa VII" wyd. Nowa Era Zeszyt ćwiczeń; "Matematyka z kluczem. Klasa VII"

Informatyka

----------------------------