Sprawdź ile wiesz o wodzie?

W akumulatorach stosowana jest woda

Ogół wód na Ziemi to

O tajemniczym zniknięciu wody w Warszawie w czasie największych upałów opowiada film

Na pograniczu Izraela i Jordanii jest położone

Woda stosowana do wykonywania betonów i zapraw budowlanych to woda

Metoda wróżenia z wody to

Poniedziałek Wielkanocny to dzień

Które pojęcie zyskało status przykładu patologii w rozwoju nauki?

Morze Bismarcka to część oceanu

Większość występującej na Ziemi wody jest „słona”. Ile to procent wody na świecie?