Sprawdź ile wiesz o wodzie?

W akumulatorach stosowana jest woda

Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywa się jego

Próba wody była stosowana w

Metoda wróżenia z wody to

Woda stosowana do wykonywania betonów i zapraw budowlanych to woda

Które pojęcie zyskało status przykładu patologii w rozwoju nauki?

Większość występującej na Ziemi wody jest „słona”. Ile to procent wody na świecie?

Na pograniczu Izraela i Jordanii jest położone

Ogół wód na Ziemi to

Poniedziałek Wielkanocny to dzień