Sprawdź ile wiesz o wodzie?

O tajemniczym zniknięciu wody w Warszawie w czasie największych upałów opowiada film

Światowy Dzień Wody obchodzony jest w

Na pograniczu Izraela i Jordanii jest położone

Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywa się jego

Które pojęcie zyskało status przykładu patologii w rozwoju nauki?

W akumulatorach stosowana jest woda

Morze Bismarcka to część oceanu

Woda stosowana do wykonywania betonów i zapraw budowlanych to woda

Większość występującej na Ziemi wody jest „słona”. Ile to procent wody na świecie?

Ogół wód na Ziemi to