Test wiedzy o Unii Europejskiej

Jednym z założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?