Test wiedzy o Unii Europejskiej

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?