Test wiedzy o Unii Europejskiej

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?