Test wiedzy o Unii Europejskiej

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

Jednym z założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest