Test wiedzy o Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest