Test wiedzy o Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Jednym z założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?