Test wiedzy o Unii Europejskiej

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Jednym z założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?