Test wiedzy o Unii Europejskiej

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

W którym roku w skład Unii Europejskiej weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Jednym z założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali była

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest