Test wiedzy o Unii Europejskiej

Najmniejsze państwo należące do Unii Europejskiej to

Kto wybiera prezesa Europejskiego Banku Centralnego?

Kto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej?

Rada Unii Europejskiej składa się z:

Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest

W którym roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla?

Czy Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej?

Ile gwiazd znajduje się na fladze europejskiej?

Który z Polaków był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej?