Telefony

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

Format zapisu dzwonków monofonicznych.

W którym kraju powstała firma Nokia?

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Kto był wynalazcą telefonu?