Telefony

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Format zapisu dzwonków monofonicznych.

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

Kto był wynalazcą telefonu?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

W którym kraju powstała firma Nokia?

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?