Telefony

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?

Kto był wynalazcą telefonu?

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

Format zapisu dzwonków monofonicznych.

W którym kraju powstała firma Nokia?

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest