Telefony

W którym kraju powstała firma Nokia?

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest

Kto był wynalazcą telefonu?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?

Format zapisu dzwonków monofonicznych.