Telefony

Kto był wynalazcą telefonu?

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

Format zapisu dzwonków monofonicznych.

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

W którym kraju powstała firma Nokia?