Telefony

Format zapisu dzwonków monofonicznych.

W którym roku na rynku zadebiutował iPhone?

Kto był wynalazcą telefonu?

Jak nazywa się zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej?

W którym kraju powstała firma Nokia?

Jaką funkcję pełni konsolofon?

Większy niż smartfon, mniejszy niż tablet.

Najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej jest

Do jakiej sieci podłączany jest telefon VoIP?

Kiedy został wysłany pierwszy SMS?