Stolice europejskie

Miasto niegdyś zdobyte przez sułtana osmańskiego Murada I

W języku polskim nazwa tej stolicy jest nieodmienna

Stolica i największe miasto Albanii położone nad 3 rzekami

Który z tych zabytków znajduje się w Berlinie?

Jest to najbardziej wysunięta na północ stolica świata

Stolica położona nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej

Stolica i drugie co do wielkości miasto Liechtensteinu

Jeden z królewskich parków w Londynie to

Miasto uznawane za ojczyznę demokracji to

W tym mieście mieszkali patrycjusze i plebejusze