Test wiedzy o stanie wojennym

Ile osób internowano w czasie stanu wojennego?

Główny telewizyjny program informacyjny w czasach PRL to

Jaki komunikat pojawiał się w słuchawce podczas rozmów telefonicznych?

Organ bezpieczeństwa państwa PRL w czasie stanu wojennego to

Film wycofany z dystrybucji podczas stanu wojennego to

Kiedy zawieszono stan wojenny?

Przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego został

Formacja wykorzystywana do rozpraszania manifestacji opozycyjnych w PRL to

Ogólnokrajowa akcja aresztowań działaczy opozycyjnych w grudniu 1981 roku to

Symbolem oporu wobec komunistycznej władzy był