Test wiedzy o stanie wojennym

Organ bezpieczeństwa państwa PRL w czasie stanu wojennego to

Przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego został

Jaki komunikat pojawiał się w słuchawce podczas rozmów telefonicznych?

Ogólnokrajowa akcja aresztowań działaczy opozycyjnych w grudniu 1981 roku to

Główny telewizyjny program informacyjny w czasach PRL to

Ile osób internowano w czasie stanu wojennego?

Symbolem oporu wobec komunistycznej władzy był

Formacja wykorzystywana do rozpraszania manifestacji opozycyjnych w PRL to

Kiedy zawieszono stan wojenny?

Film wycofany z dystrybucji podczas stanu wojennego to