Premierzy Polski. Ile o nich wiesz?

Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, o kim mowa?

Pierwszy premier w III Rzeczypospolitej Polskiej to

Był premierem II Rzeczypospolitej tylko przez trzy dni

Który z premierów był niegdyś członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej?

Która kobieta jako pierwsza piastowała urząd premiera w III RP?

Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej

Był szefem rządu, a także pianistą i kompozytorem

Kto objął urząd premiera w 2015 roku?

Kto sprawował urząd premiera dwa razy?

Który z premierów nosił przydomek Komendant?