Premierzy Polski. Ile o nich wiesz?

Który z premierów nosił przydomek Komendant?

Był premierem II Rzeczypospolitej tylko przez trzy dni

Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, o kim mowa?

Sprawował urząd premiera w momencie wybuchu drugiej wojny światowej

Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej

Która kobieta jako pierwsza piastowała urząd premiera w III RP?

Który z premierów był niegdyś członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej?

Najstarszy obecnie żyjący premier III RP to

Był premierem, jest prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Kto sprawował urząd premiera dwa razy?