Premierzy Polski. Ile o nich wiesz?

Pierwszy premier w III Rzeczypospolitej Polskiej to

Był premierem, jest prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej

Który z premierów nosił przydomek Komendant?

Kto objął urząd premiera w 2015 roku?

Kto sprawował urząd premiera dwa razy?

Który z premierów był niegdyś członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej?

Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, o kim mowa?

Sprawował urząd premiera w momencie wybuchu drugiej wojny światowej

Był premierem II Rzeczypospolitej tylko przez trzy dni