Premierzy Polski. Ile o nich wiesz?

Która kobieta jako pierwsza piastowała urząd premiera w III RP?

Który z premierów nosił przydomek Komendant?

Który z premierów był niegdyś członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej?

Kto najdłużej sprawował urząd premiera w III RP?

Pierwszy premier w III Rzeczypospolitej Polskiej to

Kto objął urząd premiera w 2015 roku?

Był premierem II Rzeczypospolitej tylko przez trzy dni

Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej

Sprawował urząd premiera w momencie wybuchu drugiej wojny światowej

Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, o kim mowa?