Premierzy Polski. Ile o nich wiesz?

Był premierem II Rzeczypospolitej tylko przez trzy dni

Był premierem, jest prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Kto objął urząd premiera w 2015 roku?

Który z premierów nosił przydomek Komendant?

Pierwszy premier w III Rzeczypospolitej Polskiej to

Sprawował urząd premiera w momencie wybuchu drugiej wojny światowej

Najstarszy obecnie żyjący premier III RP to

Kto sprawował urząd premiera dwa razy?

Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, o kim mowa?

Był szefem rządu, a także pianistą i kompozytorem