Test wiedzy o prawach autorskich

Plagiat zawsze stanowi naruszenie

W ramach lekcji swoboda korzystania z dowolnych utworów w celach edukacyjnych nie dotyczy

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych została przyjęta w roku

Pierwsza umowa w sprawie respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami to

Przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzenie go własnym nazwiskiem to

Z zasad dozwolonego użytku publicznego może korzystać

W prawie polskim autorskie prawa osobiste są

Z zasad dozwolonego użytku osobistego są wyłączone

W polskim systemie prawa autorskiego nie występuje termin

Na zasadach dozwolonego użytku można publicznie wykonywać utwory podczas imprez szkolnych, pod warunkiem, że