Test wiedzy o prawach autorskich

Z zasad dozwolonego użytku osobistego są wyłączone

W ramach lekcji swoboda korzystania z dowolnych utworów w celach edukacyjnych nie dotyczy

W polskim systemie prawa autorskiego nie występuje termin

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych została przyjęta w roku

Przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzenie go własnym nazwiskiem to

Na zasadach dozwolonego użytku można publicznie wykonywać utwory podczas imprez szkolnych, pod warunkiem, że

Z zasad dozwolonego użytku publicznego może korzystać

Plagiat zawsze stanowi naruszenie

Jeśli chcesz wykorzystać podkład muzyczny do własnego filmu publikowanego w sieci możesz

W prawie polskim autorskie prawa osobiste są