Test wiedzy o prawach autorskich

Plagiat zawsze stanowi naruszenie

Z zasad dozwolonego użytku osobistego są wyłączone

Przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzenie go własnym nazwiskiem to

Rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach to

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych została przyjęta w roku

Na zasadach dozwolonego użytku można publicznie wykonywać utwory podczas imprez szkolnych, pod warunkiem, że

W ramach lekcji swoboda korzystania z dowolnych utworów w celach edukacyjnych nie dotyczy

W prawie polskim autorskie prawa osobiste są

W polskim systemie prawa autorskiego nie występuje termin

Pierwsza umowa w sprawie respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami to