Test wiedzy o prawach autorskich

Pierwsza umowa w sprawie respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami to

Rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach to

W ramach lekcji swoboda korzystania z dowolnych utworów w celach edukacyjnych nie dotyczy

Plagiat zawsze stanowi naruszenie

W prawie polskim autorskie prawa osobiste są

Na zasadach dozwolonego użytku można publicznie wykonywać utwory podczas imprez szkolnych, pod warunkiem, że

Z zasad dozwolonego użytku publicznego może korzystać

W polskim systemie prawa autorskiego nie występuje termin

Przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzenie go własnym nazwiskiem to

Jeśli chcesz wykorzystać podkład muzyczny do własnego filmu publikowanego w sieci możesz