symbole narodowe

Test wiedzy o polskich symbolach narodowych

Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach

Pierwotnie polską barwą narodową był

Miecz koronacyjny królów Polski, jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej to

Sztandar jednostki wojskowej nadaje

Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej to

Słowa hymnu - nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - napisał

Na współczesnych polskich sztandarach wojskowych widnieje dewiza

Najstarszym pierwowzorem Godła Rzeczypospolitej Polskiej jest

Rozetka w barwach biało-czerwonych będąca patriotycznym, narodowym symbolem Polaków to

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy