Flaga Polski

Test wiedzy o symbolach narodowych Polski

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy

Rozetka w barwach biało-czerwonych będąca patriotycznym, narodowym symbolem Polaków to

Na współczesnych polskich sztandarach wojskowych widnieje dewiza

Pierwotnie polską barwą narodową był

Słowa hymnu - nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - napisał

Miecz koronacyjny królów Polski, jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej to

Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej to

Najstarszym pierwowzorem Godła Rzeczypospolitej Polskiej jest

Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach

Sztandar jednostki wojskowej nadaje