Ile wiesz o NATO?

W którym roku powstało NATO?

Jak brzmi zwyczajowa, polska nazwa NATO?

Ile państw należy obecnie do Sojuszu?

Kraje niebędące członkami NATO, które zobowiązały się do umożliwienia siłom NATO działania ze swojego terytorium w razie takiej potrzeby to

Który polityk zaproponował powstanie NATO-bis?

Główna siedziba NATO mieści się w

Który z wymienionych krajów nie należy do NATO?

Które miejce zajęła polska reprezentacja na ubiegłorocznych Mistrzostwach NATO w Szachach?

Wskaż rok przystąpienia Polski do NATO.

W reakcji na powstanie NATO państwa bloku wschodniego utworzyły