Ile wiesz o NATO?

Główna siedziba NATO mieści się w

Jak brzmi zwyczajowa, polska nazwa NATO?

Ile państw należy obecnie do Sojuszu?

W którym roku powstało NATO?

Który polityk zaproponował powstanie NATO-bis?

Wskaż rok przystąpienia Polski do NATO.

Kraje niebędące członkami NATO, które zobowiązały się do umożliwienia siłom NATO działania ze swojego terytorium w razie takiej potrzeby to

W reakcji na powstanie NATO państwa bloku wschodniego utworzyły

Który z wymienionych krajów nie należy do NATO?

Które miejce zajęła polska reprezentacja na ubiegłorocznych Mistrzostwach NATO w Szachach?