Reymont

Quiz: Władysław Reymont

Miejscowość, w której Reymont pracował jako zawiadowca na stacji kolejowej to

Zaznacz zawód, w którym kształcił się Reymont

Który z wymienionych utworów Reymonta nie był związany z życiem aktorów prowincjonalnych?

W którym roku powstała kinowa ekranizacja filmowa „Chłopów”?

Kiedy zmarł Władysław Reymont?

Epoka literacka, w której tworzył Reymont to

Jakimi słowami rozpoczyna się powieść „Chłopi”?

Który z wymienionych malarzy namalował portret Władysława Reymonta?

W którym roku Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla?

Kto był jednym z głównych bohaterów „Ziemi obiecanej”?