Legiony w Karpatach, J. Kossak

Test wiedzy o Legionach Polskich

Kto z wymienionych uczestników pierwszej wojny światowej walczył w szeregach Legionów Polskich?

Kogo Józef Piłsudski nazywał „swoim kochanym chłopcem”?

Która pieśń powstała w środowisku Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej?

Legiony Polskie wchodziły w skład armii

Który z polskich poetów walczył pod Jastkowem?

Który z wymienionych legionistów nie był komendantem głównym Armii Krajowej?

1 grudnia 1916 roku Oddziały Legionów Polskich wkroczyły do

Słynna szarża ułanów Legionów Polskich miała miejsce pod

Który z wymienionych legionistów, nie był premierem 2RP?

W którym roku rozegrała się bitwa pod Kostiuchnówką?