Kampania wrześniowa

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Gdzie zorganizowano paradę zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej?

Gdzie Polacy wysadzili mosty?

Agresja ZSRR na Polskę nastąpiła

Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy był

Który okręt podwodny uciekł z Tallinna?

Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim rozegrała się

Który z polskich niszczycieli został zatopiony w 1939 roku?

1 września niemiecką dywizję pancerną przez cały dzień powstrzymała

Który z generałów dowodził Armią „Poznań”?

Reduta nr 56 znajduje się w