Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Reduta nr 56 znajduje się w

Który z generałów dowodził Armią „Poznań”?

Agresja ZSRR na Polskę nastąpiła

1 września niemiecką dywizję pancerną przez cały dzień powstrzymała

Który z polskich niszczycieli został zatopiony w 1939 roku?

Gdzie Polacy wysadzili mosty?

Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy był

Paradę zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej zorganizowano w

Który okręt podwodny uciekł z Tallinna?

Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim rozegrała się