Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Który z polskich niszczycieli został zatopiony w 1939 roku?

Agresja ZSRR na Polskę nastąpiła

Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim rozegrała się

Paradę zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej zorganizowano w

1 września niemiecką dywizję pancerną przez cały dzień powstrzymała

Który z generałów dowodził Armią „Poznań”?

Który okręt podwodny uciekł z Tallinna?

Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy był

Reduta nr 56 znajduje się w

Gdzie Polacy wysadzili mosty?