Test wiedzy o skryptowych językach programowania

Którą powłokę systemową opracował firma Microsoft?

Który z wymienionych języków ma swoje korzenie w firmie Netscape?

Litera J w nazwie techniki AJAX oznacza język

Wybierz język programowania, którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych

Skrypty przechowywane jako adres URL zakładki w przeglądarce internetowej tworzone są w języku

Znany konkurs sieciowy, polegający na napisaniu najkrótszego programu wykonującego dane zadanie to

Skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych to

Który z wymienionych języków opracowano w Japonii?

Język programowania transpilowany do JavaScriptu to

Skryptowy język programowania umożliwiający automatyzację akcji wykonywanych za pomocą klawiatury i myszki w systemie Windows to