Innowatorzy

Quiz: Cyfrowi innowatorzy

Kto był współtwórcą pierwszego programowego arkusza kalkulacyjnego?

Komu wyrokiem amerykańskiego sądu przyznano miano wynalazcy elektronicznego komputera cyfrowego?

Kto był twórcą języka C++?

Kto przeszedł do historii informatyki jako wynalazca układu EPROM?

Kto był twórca pierwszego laptopa?

Kto opracował prototyp pierwszej drukarki laserowej?

Twórcą relacyjnego modelu bazy danych był

Jest nazywany ojcem języka Java. O kogo chodzi?

Kto zaprojektował język programowania C?

Kto jest nazywany ojcem dysków twardych?