Innowatorzy

Quiz: Cyfrowi innowatorzy

Kto przeszedł do historii informatyki jako wynalazca układu EPROM?

Twórcą relacyjnego modelu bazy danych był

Kto był twórca pierwszego laptopa?

Komu wyrokiem amerykańskiego sądu przyznano miano wynalazcy elektronicznego komputera cyfrowego?

Kto opracował prototyp pierwszej drukarki laserowej?

Kto był współtwórcą pierwszego programowego arkusza kalkulacyjnego?

Kto jest nazywany ojcem dysków twardych?

Kto był twórcą języka C++?

Kto zaprojektował język programowania C?

Jest nazywany ojcem języka Java. O kogo chodzi?