Innowatorzy

Quiz: Cyfrowi innowatorzy

Kto był twórcą języka C++?

Kto przeszedł do historii informatyki jako wynalazca układu EPROM?

Kto opracował prototyp pierwszej drukarki laserowej?

Twórcą relacyjnego modelu bazy danych był

Kto był twórca pierwszego laptopa?

Kto zaprojektował język programowania C?

Jest nazywany ojcem języka Java. O kogo chodzi?

Komu wyrokiem amerykańskiego sądu przyznano miano wynalazcy elektronicznego komputera cyfrowego?

Kto jest nazywany ojcem dysków twardych?

Kto był współtwórcą pierwszego programowego arkusza kalkulacyjnego?