Innowatorzy

Quiz: Cyfrowi innowatorzy

Jest nazywany ojcem języka Java. O kogo chodzi?

Kto był współtwórcą pierwszego programowego arkusza kalkulacyjnego?

Kto był twórca pierwszego laptopa?

Kto zaprojektował język programowania C?

Twórcą relacyjnego modelu bazy danych był

Kto był twórcą języka C++?

Kto przeszedł do historii informatyki jako wynalazca układu EPROM?

Kto opracował prototyp pierwszej drukarki laserowej?

Kto jest nazywany ojcem dysków twardych?

Komu wyrokiem amerykańskiego sądu przyznano miano wynalazcy elektronicznego komputera cyfrowego?