Innowatorzy

Quiz: Sieci komputerowe

Najniższą warstwą w modelu OSI jest warstwa

Który rodzaj skrętki nie jest ekranowany?

Podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet to

Protokół komunikacyjny, który dynamicznie przydziela hostom adresy IP to protokół

W której topologii krańce sieci muszą być zakończone terminatorem?

Lokalna sieć obejmująca zasięgiem jedno gospodarstwo domowe określana jest skrótem

Adres sprzętowy karty sieciowej to adres

W której edycji systemu Windows wprowadzono oficjalny port OpenSSH w postaci klienta i serwera?

Opracowany przez firmę Microsoft protokół zapewniający komunikację z usługą terminala graficznego w systemach Windows to

Który protokół realizuje mapowanie logicznych adresów warstwy trzeciej modelu OSI na fizyczne adresy warstwy drugiej?