Innowatorzy

Quiz: Sieci komputerowe

Najniższą warstwą w modelu OSI jest warstwa

Adres sprzętowy karty sieciowej to adres

Podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet to

W której topologii krańce sieci muszą być zakończone terminatorem?

Lokalna sieć obejmująca zasięgiem jedno gospodarstwo domowe określana jest skrótem

Protokół komunikacyjny, który dynamicznie przydziela hostom adresy IP to protokół

Który protokół realizuje mapowanie logicznych adresów warstwy trzeciej modelu OSI na fizyczne adresy warstwy drugiej?

W której edycji systemu Windows wprowadzono oficjalny port OpenSSH w postaci klienta i serwera?

Który rodzaj skrętki nie jest ekranowany?

Opracowany przez firmę Microsoft protokół zapewniający komunikację z usługą terminala graficznego w systemach Windows to