Innowatorzy

Quiz: Sieci komputerowe

Który rodzaj skrętki nie jest ekranowany?

Protokół komunikacyjny, który dynamicznie przydziela hostom adresy IP to protokół

W której topologii krańce sieci muszą być zakończone terminatorem?

Podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet to

Najniższą warstwą w modelu OSI jest warstwa

W której edycji systemu Windows wprowadzono oficjalny port OpenSSH w postaci klienta i serwera?

Adres sprzętowy karty sieciowej to adres

Lokalna sieć obejmująca zasięgiem jedno gospodarstwo domowe określana jest skrótem

Który protokół realizuje mapowanie logicznych adresów warstwy trzeciej modelu OSI na fizyczne adresy warstwy drugiej?

Opracowany przez firmę Microsoft protokół zapewniający komunikację z usługą terminala graficznego w systemach Windows to