Innowatorzy

Quiz: Sieci komputerowe

Najniższą warstwą w modelu OSI jest warstwa

W której topologii krańce sieci muszą być zakończone terminatorem?

W której edycji systemu Windows wprowadzono oficjalny port OpenSSH w postaci klienta i serwera?

Adres sprzętowy karty sieciowej to adres

Który rodzaj skrętki nie jest ekranowany?

Który protokół realizuje mapowanie logicznych adresów warstwy trzeciej modelu OSI na fizyczne adresy warstwy drugiej?

Protokół komunikacyjny, który dynamicznie przydziela hostom adresy IP to protokół

Opracowany przez firmę Microsoft protokół zapewniający komunikację z usługą terminala graficznego w systemach Windows to

Lokalna sieć obejmująca zasięgiem jedno gospodarstwo domowe określana jest skrótem

Podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet to