Język PHP

Quiz: Język PHP

Co oznacza skrót PHP?

Co to jest $_SESSION?

Która zmienna superglobalna w PHP zawiera informacje o nagłówkach, ścieżkach i lokalizacjach skryptów?

Co robi funkcja isset()?

Jakie słowo kluczowe w PHP jest używane do włączenia zawartości jednego pliku PHP do innego?

Która z poniższych funkcji jest używana do sortowania tablicy w PHP?

Co zwróci gettype(123.45)?

Jak w PHP tworzy się komentarz jednoliniowy?

Jakie słowo kluczowe jest używane do oznaczenia dziedziczenia klas w PHP?

Jakie rozszerzenie mają standardowe pliki PHP?