Język JS

Quiz: Język JavaScript

Jak w JavaScript można dodać nowy element HTML do strony?

Co oznacza skrót JS?

Która metoda jest używana do usunięcia ostatniego elementu z tablicy w JavaScript?

Jakie słowo kluczowe służy do definiowania stałych w JavaScript?

Która z poniższych metod jest używana do dodawania nowego elementu na koniec tablicy w JavaScript?

Jak w JavaScript można odwołać się do elementu HTML po jego id?

Która z poniższych opcji nie jest poprawnym sposobem na tworzenie tablicy w JavaScript?

Jakiego słowa kluczowego nie używa się do deklarowania zmiennej w JavaScript?

Jak w JavaScript można sprawdzić, czy dwie zmienne są równe zarówno wartością, jak i typem?

Jakie słowo kluczowe służy do tworzenia pętli w JavaScript?