HTML quiz

Quiz: Listy w języku HTML

Jaki element HTML jest używany do tworzenia nienumerowanej listy?

Który element definiuje opis w liście definicji?

Co oznacza tag <li> w HTML?

Który tag służy do grupowania kilku list?

Który atrybut pozwala na rozpoczęcie numeracji listy od określonej liczby w <ol>?

Co oznacza atrybut `type` w tagu <ol>?

Który tag HTML jest używany do stworzenia listy numerowanej?

Jakiego elementu używamy do określenia terminu w liście definicji?

Który z poniższych tagów jest nieprawidłowy w kontekście HTML?

Jaka jest domyślna forma punktora w liście nienumerowanej w HTML?