Układy strony w CSS

Quiz: Układy strony w CSS

Właściwość `align-items` w Flexbox służy do:

Jaka jest domyślna wartość właściwości `flex-direction` w Flexbox?

W jaki sposób można ustawić element w konkretnej komórce układu Grid?

Która właściwość CSS służy do tworzenia układu Flexbox?

Jak można ustawić elementy w kolumnie przy użyciu Flexbox?

Jakiej właściwości używa się do tworzenia responsywnych układów w Gridzie bez określania liczby kolumn?

Która właściwość pozwala na wielokrotne używanie szablonu kolumn w Gridzie?

Co się stanie, gdy ustawimy `flex-wrap: wrap` w kontenerze Flexbox?

Jak w CSS stworzyć układ z dwoma kolumnami o równej szerokości przy użyciu Flexbox?

Jakie jest domyślne ułożenie elementów w Flexbox?