Język CSS

Quiz: Język CSS

Co w CSS oznacza 'em' w wielkości czcionki?

Która właściwość służy do zmiany stylu listy w CSS?

Jak w CSS określa się kolor w formacie RGB?

Która właściwość CSS służy do zmiany koloru tła elementu?

Która właściwość jest używana do zmiany stylu kursora myszy?

Która właściwość CSS jest używana do zmiany czcionki tekstu?

Która z następujących opcji nie jest wartością 'display'?

Jaka jest domyślna wartość właściwości 'position' w CSS?

Co robi właściwość 'overflow: hidden' w CSS?

Co oznacza akronim CSS?