Bazy danych

Quiz: Bazy danych

Który z poniższych jest przykładem nierelacyjnej bazy danych?

Które z poniższych jest systemem zarządzania bazą danych (DBMS)?

Co to jest transakcja w kontekście baz danych?

Który z poniższych NIE jest typem bazy danych?

Który z poniższych jest przykładem DBMS typu open-source?

Która z poniższych opcji jest przykładem zastosowania klucza obcego w relacyjnej bazie danych?

Co to jest indeks w bazie danych?

Jak nazywa się jeden z etapów procesu projektowania bazy danych w relacyjnym DBMS?

Co oznacza skrót SQL?

Jaki język jest standardowo używany do tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych?