Programowanie

Quiz: Twórcy języków programowania

Kto jest autorem języka Ruby?

Kto był pomysłodawcą i autorem języka JavaScript?

Guido van Rossum stworzył język

Język Java powstał w firmie

Kto był współtwórcą języka AWK?

Informatyk znany przede wszystkim jako twórca języka C to

Larry Wall jest twórcą języka

Dzieło Rasmusa Lerdorfa to język

Kto zaprojektował język C++?

Kto opracował język Pascal?