Grafika komputerowa

Jak nazywa się maskotka programu GIMP?

Technika służąca do tworzenia wrażenia wygładzenia krawędzi obiektów wyświetlanych na ekranie to

Najmniejszy przedstawiający konkretny kolor element obrazu wyświetlanego na ekranie to

Pewien program został odkupiony na drodze publicznej zbiórki i jest teraz dostępny nieodpłatnie. O jaki program chodzi?

Jak nazywane są rysunki układane za pomocą znaków ASCII?

W którym roku zadebiutował program Adobe Photoshop?

Jak nazywa się plik graficzny dołączany do dokumentu tekstowego jako ozdoba?

Techniki służące do rozpoznawania tekstu w pliku graficznym o postaci rastrowej określane są skrótem

Który format pliku pozwala na tworzenie animacji?

Jak w grafice trójwymiarowej nazywamy proces generowania dwuwymiarowego obrazu wyjściowego?