Grafika komputerowa

Który format pliku pozwala na tworzenie animacji?

Najmniejszy przedstawiający konkretny kolor element obrazu wyświetlanego na ekranie to

Jak nazywa się maskotka programu GIMP?

Technika służąca do tworzenia wrażenia wygładzenia krawędzi obiektów wyświetlanych na ekranie to

Jak w grafice trójwymiarowej nazywamy proces generowania dwuwymiarowego obrazu wyjściowego?

Jak nazywane są rysunki układane za pomocą znaków ASCII?

Pewien program został odkupiony na drodze publicznej zbiórki i jest teraz dostępny nieodpłatnie. O jaki program chodzi?

Jak nazywa się plik graficzny dołączany do dokumentu tekstowego jako ozdoba?

Techniki służące do rozpoznawania tekstu w pliku graficznym o postaci rastrowej określane są skrótem

W którym roku zadebiutował program Adobe Photoshop?