Grafika komputerowa

Najmniejszy przedstawiający konkretny kolor element obrazu wyświetlanego na ekranie to

Pewien program został odkupiony na drodze publicznej zbiórki i jest teraz dostępny nieodpłatnie. O jaki program chodzi?

Który format pliku pozwala na tworzenie animacji?

Techniki służące do rozpoznawania tekstu w pliku graficznym o postaci rastrowej określane są skrótem

Jak nazywa się plik graficzny dołączany do dokumentu tekstowego jako ozdoba?

Jak nazywane są rysunki układane za pomocą znaków ASCII?

Jak w grafice trójwymiarowej nazywamy proces generowania dwuwymiarowego obrazu wyjściowego?

Jak nazywa się maskotka programu GIMP?

Technika służąca do tworzenia wrażenia wygładzenia krawędzi obiektów wyświetlanych na ekranie to

W którym roku zadebiutował program Adobe Photoshop?