Grafika komputerowa

Pewien program został odkupiony na drodze publicznej zbiórki i jest teraz dostępny nieodpłatnie. O jaki program chodzi?

Jak nazywane są rysunki układane za pomocą znaków ASCII?

Technika służąca do tworzenia wrażenia wygładzenia krawędzi obiektów wyświetlanych na ekranie to

Jak w grafice trójwymiarowej nazywamy proces generowania dwuwymiarowego obrazu wyjściowego?

W którym roku zadebiutował program Adobe Photoshop?

Jak nazywa się plik graficzny dołączany do dokumentu tekstowego jako ozdoba?

Najmniejszy przedstawiający konkretny kolor element obrazu wyświetlanego na ekranie to

Który format pliku pozwala na tworzenie animacji?

Techniki służące do rozpoznawania tekstu w pliku graficznym o postaci rastrowej określane są skrótem

Jak nazywa się maskotka programu GIMP?