Europejskie wynalazki

Wynalazca lampy naftowej

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Wynalazca termometru rtęciowego

Zajmował się maszynami parowymi

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to