Europejskie wynalazki

Wynalazca termometru rtęciowego

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Zajmował się maszynami parowymi

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Wynalazca lampy naftowej

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki