Europejskie wynalazki

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Wynalazca termometru rtęciowego

Wynalazca lampy naftowej

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Zajmował się maszynami parowymi

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych