Europejskie wynalazki

Wynalazca termometru rtęciowego

Zajmował się maszynami parowymi

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych

Wynalazca lampy naftowej

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu