Europejskie wynalazki

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Zajmował się maszynami parowymi

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Wynalazca lampy naftowej

Wynalazca termometru rtęciowego

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych