Europejskie wynalazki

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Wynalazca termometru rtęciowego

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Zajmował się maszynami parowymi

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Wynalazca lampy naftowej