Europejskie wynalazki

Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywca promieniowania stosowanego w medycynie

Był twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie

Skonstruował jedno z najstarszych ogniw galwanicznych

Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

Zajmował się maszynami parowymi

Francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii

Przemysłowiec i naukowiec szwedzki, wynalazca dynamitu

Francuski twórca alfabetu dla niewidomych to

Wynalazca termometru rtęciowego

Wynalazca lampy naftowej