Europa w XX wieku

W trakcie których igrzysk olimpijskich nastąpił zamach terrorystyczny?

Jaka organizacja powstała w 1993 roku?

Za bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej uważany jest zamach na pewną osobistość. Kto padł ofiarą tego zamachu?

W pierwszej wojnie światowej brała udział polska formacja wojskowa. Jaką nosiła nazwę?

Powstała w 1954 roku organizacja zrzeszająca związki piłki nożnej.

Jaką nazwą określa się wydarzenia roku 1989 w Czechosłowacji?

Kto był ostatnim carem Rosji?

Które radio było zagłuszane przez służby bezpieczeństwa państw komunistycznych?

Jak nazywał się układ pokojowy kończący I wojnę światową?

W 1940 roku rozegrała się bitwa o Anglię. Który z samolotów brał w niej udział?