Test wiedzy o Armii Krajowej

Głośna akcja z udziałem cichociemnych spadochroniarzy to

Oficer wywiadu Armii Krajowej, który wniósł duży wkład w rozpracowanie wywiadowcze nowych broni niemieckich V-1 i V-2 to

Podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zbudowali samochód pancerny własnej konstrukcji. Jaką nazwę on otrzymał?

Zaznacz datę wybuchu Powstania Warszawskiego

Żołnierze Armii Krajowej uprowadzili samochód z pieniędzmi o wartości prawie 105 milionów okupacyjnych złotych. Jak nazywała się ta akcja?

Który z wymienionych żołnierzy Armii Krajowej był cichociemnym spadochroniarzem?

Pierwszym Komendantem Głównym Armii Krajowej był

Członek wywiadu Armii Krajowej Kazimierz Leski zdobył

Kiedy żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili zamach bombowy na dworcu kolejowym Friedrichstraße w Berlinie?

Które z uderzeń Armii Krajowej zakończyło się sukcesem?