Test wiedzy o Armii Krajowej

Żołnierze Armii Krajowej uprowadzili samochód z pieniędzmi o wartości prawie 105 milionów okupacyjnych złotych. Jak nazywała się ta akcja?

Oficer wywiadu Armii Krajowej, który wniósł duży wkład w rozpracowanie wywiadowcze nowych broni niemieckich V-1 i V-2 to

Pierwszym Komendantem Głównym Armii Krajowej był

Członek wywiadu Armii Krajowej Kazimierz Leski zdobył

Podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zbudowali samochód pancerny własnej konstrukcji. Jaką nazwę on otrzymał?

Zaznacz datę wybuchu Powstania Warszawskiego

Głośna akcja z udziałem cichociemnych spadochroniarzy to

Które z uderzeń Armii Krajowej zakończyło się sukcesem?

Który z wymienionych żołnierzy Armii Krajowej był cichociemnym spadochroniarzem?

Kiedy żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili zamach bombowy na dworcu kolejowym Friedrichstraße w Berlinie?