Test wiedzy o Armii Krajowej

Oficer wywiadu Armii Krajowej, który wniósł duży wkład w rozpracowanie wywiadowcze nowych broni niemieckich V-1 i V-2 to

Żołnierze Armii Krajowej uprowadzili samochód z pieniędzmi o wartości prawie 105 milionów okupacyjnych złotych. Jak nazywała się ta akcja?

Kiedy żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili zamach bombowy na dworcu kolejowym Friedrichstraße w Berlinie?

Podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zbudowali samochód pancerny własnej konstrukcji. Jaką nazwę on otrzymał?

Który z wymienionych żołnierzy Armii Krajowej był cichociemnym spadochroniarzem?

Zaznacz datę wybuchu Powstania Warszawskiego

Członek wywiadu Armii Krajowej Kazimierz Leski zdobył

Głośna akcja z udziałem cichociemnych spadochroniarzy to

Pierwszym Komendantem Głównym Armii Krajowej był

Które z uderzeń Armii Krajowej zakończyło się sukcesem?