Niepodległa

Co wiesz o 11 listopada?

Marionetkowe Królestwo Polskie proklamowane 5 listopada 1916 powstało z inicjatywy

Którą rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy 11 listopada 2018 roku?

Data wybrana jako pamiątka odzyskania niepodległości zbiega się w czasie z zakończeniem

Pierwszym Naczelnym Wodzem po odzyskaniu niepodległości został

Kto utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową w 1914 roku?

Które miasto wchodziło w skład II Rzeczypospolitej?

Z którym regionem związany był Wojciech Korfanty?

Po zakończeniu II wojny światowej dzień 11 listopada nie był oficjalnym świętem państwowym. W którym roku Sejm przywrócił listopadowe święto?

Główne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie przed

Ile lat Polska była pod zaborami?