Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Liniarski

wtorek,

Władysław Liniarski

Władysław Liniarski „Mścisław” urodził się 23 listopada 1897 roku. Jego rodzice byli rolnikami. Od 1913 roku uczył się w seminarium nauczycielskim w Jędrzejowie. Naukę przerwał po wybuchu pierwszej wojny światowej. W 1917 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapral 24 pułku piechoty.

W dwudziestoleciu międzywojennym był oficerem zawodowym Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku w stopniu kapitana walczył jako dowódca I batalionu 62 pułku piechoty na Pomorzu i w bitwie nad Bzurą. Raniony 20 września w Puszczy Kampinoskiej dostał się do niewoli. Po ucieczce zaczął działać w ruchu oporu. Od 1940 roku był komendantem Okręgu Białostockiego Związku Walki Zbrojnej. Region ten znajdował się na terenie okupacji sowieckiej.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej utworzył Armię Krajową Obywatelską. Po zakończeniu wojny podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. 31 lipca 1945 roku został aresztowany przez komunistyczne władze. W maju 1946 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie otrzymał karę śmierci zamienioną później na dziesięć lat więzienia.

Wyniszczony chorobami i przesłuchaniami Liniarski w 1951 roku został zmuszony do zeznawania na procesie generała Emila Fieldorfa. Wniesiony do sali rozpraw na noszach złożył zeznania obciążające Fieldorfa. W sierpniu 1957 roku odwołał wszystkie wymuszone na nim zeznania przed wiceprokuratorem Prokuratury Generalnej PRL.

W 1953 roku w ciężkim stanie zdrowia opuścił więzienie. W 1979 roku został członkiem opozycyjnej organizacji „Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu”. Zmarł 11 kwietnia 1984 roku w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta RP w kwietniu 2017 roku otrzymał pośmiertnie stopień generała brygady.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły