Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Piłsudski

czwartek,

Józef Piłsudski

Współtwórca niepodległej Polski Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku, przyszedł na świat na Litwie w położonym 60 kilometrów od Wilna Zułowie. Był to okres największych carskich represji po powstaniu styczniowym. Podczas tego zrywu jego ojciec był komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński. W obawie przed prześladowaniem rodzina Piłsudskich uciekła ze Żmudzi na Litwę. Józef Piłsudski miał jedenaścioro rodzeństwa. Wychowaniem dzieci zajmowała się matka, to ona zaszczepiła w nich patriotyzm, dbała także o ich wykształcenie. Nietrafione inwestycje ojca doprowadziły rodzinne majątki do ruiny i Piłsudscy w 1874 roku przenieśli się do Wilna.

W 1885 roku Józef Piłsudski zdał maturę i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Działał tam w niepodległościowych organizacjach studenckich. W 1887 roku zamieszany w plan zamordowania cara został aresztowany i zesłany na Syberię. Po pięciu latach wrócił do Wilna i wstąpił do ruchu socjalistycznego.

Jako członek Polskiej Partii Socjalistycznej redagował nielegalne pismo „Robotnik”. W 1906 roku Stanął na czele odłamu PPS – Frakcji Rewolucyjnej. W 1908 roku we Lwowie z jego inicjatywy Piłsudskiego powstał konspiracyjny Związek Walki Czynnej, organizacja stojąca ponad partyjnymi podziałami. W 1910 roku z inspiracji Związku Walki Czynnej powstał Związek Strzelecki we Lwowie oraz Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. W odróżnieniu od ZWC były to organizacje działające całkowicie legalnie. W 1912 roku Piłsudski objął stanowisko Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej z połączenia „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową. Był to pierwszy po wielu latach oddział Wojska Polskiego. Mimo niepowodzenia działań zbrojnych podjętych w sierpniu 1914 roku formacja odegrała dużą rolę w walce o niepodległość. Stała się zalążkiem Legionów Polskich, a Józef Piłsudski zyskał autorytet, który dał mu władzę w odradzającej się Polsce.

27 sierpnia 1914 roku utworzono Legiony Polskie, które brały udział w walkach u boku wojsk Austro-Węgier i Niemiec. Wiosną 1917 roku zgodę na polską niepodległość wyraziła Rosja. W kwietniu tego roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom. Klęska państw centralnych wydawała się nieunikniona. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z sytuacji i postanowił zerwać z tym obozem. Idealnym pretekstem okazała się przysięga, Piłsudski wezwał żołnierzy polskich do odmowy przysięgi na wierność Niemcom. W efekcie większość legionistów z I i III Brygady uchyliła się od przysięgi, a Józef Piłsudski oraz Kazimierz Sosnkowski 22 lipca 1917 roku zostali aresztowani i osadzeni twierdzy w Magdeburgu, gdzie byli więzieni do listopada 1918 roku.

10 listopada 1918 roku około godziny 7:00 na warszawski Dworzec Wiedeński przyjechał specjalny pociąg z Berlina. Do stolicy przybył Józef Piłsudski. Od kilku dni na ten temat plotkowało całe miasto, jednak o przyjeździe Piłsudskiego wiedziało tylko kilka wtajemniczonych osób. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a trzy dni później całość zwierzchniej władzy państwowej. Stał na czele Polski podczas dwóch zwycięskich wojen o granice Rzeczypospolitej. Od połowy 1923 roku wycofał się z życia politycznego, jednak stale pozyskiwał nowych zwolenników. W maju 1926 roku przeprowadził zbrojny zamach stanu i przejął władzę w Polsce. Pozornie usunął się w cień, zajmując stanowisko Głównego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych, ale w rzeczywistości objął pełnię władzy w Polsce. Zmarł 12 maja 1935 roku. Jego śmierć okryła żałobą cały naród.

Artykuł: Wieże telekomunikacyjne w Polsce

Wieże telekomunikacyjne w Polsce

Artykuł: Szkolny Mistrz Ortografii

Szkolny Mistrz Ortografii

Artykuł: AMD Virtualization

AMD Virtualization

Artykuł: Rocznica premiery bazy danych MySQL

Rocznica premiery bazy danych MySQL

Artykuł: Bitwa pod Lanckoroną

Bitwa pod Lanckoroną

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły