Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bogumił Nowotny

środa,

Bogumił Nowotny

Bogumił Franciszek Ksawery Nowotny przyszedł na świat 3 lutego 1871 roku w Wieliczce. Ukończył Szkołę Aspirantów Morskich we Fiume i jako mieszkaniec zaboru austriackiego rozpoczął służbę w cesarskiej i królewskiej Marynarce Wojennej. Podczas nauki w Akademii Marynarki Wojennej w Rijece odbył rejs dookoła świata na korwecie SMS „Saida”. W latach 1901-1902 służył we Flotylli Dunajskiej. Później był komendantem straży w Poselstwie Austro-Węgier w Pekinie. Po powrocie do marynarki dowodził torpedowcem „Würger”. Podczas pierwszej wojny światowej był dowódcą niszczyciela „Scharfschütze”, jego jednostka operowała na Adriatyku. Zasłużył się podczas brawurowego rajdu na włoski port Porto Corsini. W 1917 roku otrzymał awans do stopnia komandora porucznika i został przeniesiony na stanowisko komendanta jednej z twierdz na wyspach adriatyckich. Później jako dowódca pancernika SMS „Erzherzog Karl” wrócił do służby na morzu.

Latem 19818 roku został zwolniony ze służby w marynarce i został referentem do spraw żeglugi przy Radzie Regencyjnej. Brał udział w przejmowaniu jednostek żeglugi wiślane z rąk niemieckich. 28 listopada 1918 roku na mocy dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego został szefem Sekcji Marynarki Wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Tym samym był pierwszym dowódcą polskiej Marynarki Wojennej. Stanowisko to sprawował tylko kilka miesięcy, 1 marca 1919 roku podał się do dymisji. Wkrótce na własną prośbę został zwolniony ze służby czynnej.

Po odejściu z marynarki pracował jako dyrektor polskiego Towarzystwa Żeglugowego „Sarmacja”. 2 lutego 1920 roku na potrzeby „Sarmacji” nabył statek SS „Kraków”, który stał się pierwszym polskim statkiem na Bałtyku. Kilka lat później ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego w Wiedniu. W połowie lat trzydziestych z powodów zdrowotnych wyjechał do Castel Gandolfo we Włoszech, gdzie zmarł w 1960 roku.

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Artykuł: Szarża pod Somosierrą

Szarża pod Somosierrą

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły